- Reklama -svět ženy

Svěřenské fondy

Svěřenský fond představuje specifický soubor majetku bez právní subjektivity. V čem je konkrétně unikátní a jak probíhá jeho založení?

Co je to svěřenský fond

Svěřenský fond (v anglosaských zemích také uváděn jako trust) je specifickým institutem, pro který je charakteristické to, že je bez právní subjektivity. Hlavním prvkem fondu je majetek. Ten je vyčleněný ke zvláštnímu účelu a je držený a spravovaný jmenovanou osobou.

Právě osoby hrají ve fondu další klíčovou roli. Ten, kdo fond spravuje, se nazývá správce. Ten tuto činnost vykonává ve prospěch obmyšleného. Zakládající osoba, z jejíž majetku je ve fondu příslušný podíl vyčleněn, se jednoduše označuje jako zakladatel.

Čtěte také:

Středoafrická republika uznala legální používání kryptomen

Specifické je to, že tento majetek již formálně se svým původním vlastníkem nemá nic společného a funguje zcela samostatně.

Jak na založení svěřenského fondu

Základní podmínkou k založení svěřenského fondu je vydání tzv. statutu. Ten vydává zakladatel a vyžadována je forma veřejné listiny – notářského zápisu. V něm by mělo být uvedeno:

  • označení svěřenského fondu
  • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku
  • vymezení účelu svěřenského fondu
  • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu

Postup zakládání fondu není zcela jednotný. Pakliže se svěřenský fond zakládá ještě v průběhu života zakladatele, musí se mezi ním a správcem uzavřít smlouva. Správce je povinen vyjádřit svůj souhlas s vůli majetek držet a spravovat. Za fond nese plnou zodpovědnost.

Zvláštní případ vyvstává ohledně svěřenského fondu v případě úmrtí zakladatele. Fond tzv. pro případ smrti vzniká až úmrtím zakladatele a majetek posléze nespadá do dědictví.

K čemu lze využít svěřenský fond

Svěřenské fondy se tak primárně používají jako nástroj ochrany majetku zakladatele. Zařadit do něj lze majetek v mnoha libovolných podobách včetně například podílu v obchodní společnosti.

To může zakladatelům jednak napomoci snížit nejrůznější podnikatelská rizika plynoucí z podnikání. Majetek se v této formě stává pro věřitele prakticky nedostupným. Dalším důvodem však je i snaha o to zajistit pro svůj majetek profesionální správu.

Svěřenské fondy rovněž zajišťují hladký přechod majetku na další generace. Komplikované bývá jeho vypořádání zejména ve značně rozvětvených rodinách, kde hrozí, že dědici se ve výsledku nebudou schopni dohodnout.

Navíc je nutné připustit, že ne každý potomek žije veskrze příkladným životem. A nemusí se jednat o vyloženě patologické chování, postačí kupříkladu i neuvážlivý vstup do manželství.

K čemu slouží rejstřík svěřenských fondů

Český občanský zákoník v sobě právní úpravu ohledně svěřenských fondů nese od roku 2014. Počátek roku 2018 pak přinesl i další novinku v podobě rejstříku svěřenských fondů.

Hlavním účelem rejstříku je přiřadit fondům vlastní identifikační číslo. To by mělo usnadnit komunikaci s bankami. Navíc se tím usnadnilo faktické mapování svěřenských fondů a je možné účinně odhadnout, kolik jich je.

Se zřízením svěřenského fondu vám rádi pomohou odborníci z agentury Parkerhill.cz, kteří se na tuto oblast již řadu let specializují.

- Reklama -spot_imgspot_img