- Reklama -svět ženy

Jak může mediace pomoct na školské půdě

Mediace je jedním z nástrojů pro práci s konflikty. Své uplatnění nachází v mnoha různých oblastech. Využít ji přitom lze i na školské půdě. Jaké jsou její výhody?

Mediace vytváří prostor pro dialog

Mediaci jako takovou lze použít v různých typech sporů, ať už se jedná o lidské nebo právní konflikty. Řeč může být například o konfliktu na pracovišti mezi kolegy, mezi sousedy nebo třeba mezi obchodními partnery. V poslední době se přitom ukazuje, že mediace dokáže být nápomocná i v různých typech prostředí, jako jsou třeba pracovní kolektivy, školy nebo domovy se sociálními službami. 

Mediace v tomto ohledu vytváří bezpečný a otevřený prostor pro dialog mezi jednotlivými stranami konfliktu. V rámci jednotlivých jednání se řeší důsledky plynoucí z případných nedorozumění a hledá se řešení, díky kterému bude možné těmto nedorozuměním předcházet. 

V čem může být mediace ve škole nápomocná

Čtěte také:

Středoafrická republika uznala legální používání kryptomen

Mediace ve škole může znamenat velký přínos. Mediátor tímto způsobem například může ulevit pedagogům, kteří se na něj mohou obrátit v případě, že potřebují něco vyřešit a ujasnit si další postup. 

Díky mediátorovi také může někdo nestranný zprostředkovat rozhovor při řešení běžných konfliktů mezi žáky nebo kolegy. Případně lze s jeho pomocí řešit obtížnou komunikaci s rodiči.

Mediace dále usnadňuje pořádání případových konferencí, které školy využívají jako nástroj kolektivní podpory pro žáky a jejich rodiny. 

Mediátor také může usnadňovat vyjednávání mezi školou a jejím zřizovatelem, a to prostřednictvím vedení facilitovaných schůzek. 

Mediace jakožto restorativní způsob řešení konfliktů

Mediace patří mezi restorativní principy řešení konfliktů. Vzhledem k tomu pracuje s prioritami jednotlivých stran konfliktu a nabízí jim účinnou alternativu. Kromě toho také umí pružně reagovat na dané prostředí, obnovovat nefungující prvky a posilovat ty prvky, které již fungují. 

Více informací o mediaci najdete na www.kurzymediace.cz

- Reklama -spot_imgspot_img